Vitiligo herhangi bir yaşta ortaya çıkabilen, değişik büyüklükte ve sayıda, iyi sınırlı, süt beyazı renkte yamalar şeklinde görülen, melanosit yıkımı ile karakterize kazanılmış bir deri hastalığıdır. Nadiren de olsa doğumsal olabilir. Toplumda görülme sıklığı %1-2 arasındadır. Vitiligo en sık gorülen pigmenter bozukluktur. Hastalık tüm ırkları etkileyebilir. Her iki cins eşit oranda etkilenir. Olgularin %50’si 10 ile 30 yaşlar arasındadır. Vitiligo tutulan alanların yaygınlığına ve lezyonların dağılımına göre sınıflandırılır: a. fokal vitiligo_ lokalize vitiligonun fokal formunda bir kaç alanda sadece vitiligo bulunur. b. segmental vitiligo_ asimetrik olarak dermatomal bir alan tutulur ve lineer olarak ilerler ve veya değişmeden bu alanda sabit kalır. c. generalize vitiligo_ en sık görülen formdur. Birkaç adetten çok sayıda yaygın yamalara kadar degisen lezyonlarla karakterizedir. Vitiligolu hastalarin %90’i bu tiptedir. Genital bölge, meme uçları, dudaklar, diş etleri, tutulabilir. Avuç içleri ve ayak tabanları tutulabilir. Tedavi edilecek olgularda olgunun yaşı ve vitiligonun tipi tedavi seçimini etkileyecek ilk iki etkendir. Tedavide başarı, hastalığın tipine, yaygınlığına, deri rengine, yaşına, seçilecek tedaviye ve tedavi sürelerine bağlı olarak değişebilmektedir. İyi beslenme, genel sağlığın iyileştirilmesi, altta yatan nedensel faktörlerin giderilmesi, değişik ajanlarla depigmentasyonun baskılanmasi ile beraber repigmentasyonun uyarılması gerekmektedir. Tedaviye baslamadan önce altta yatan otoimmun hastalıklar araştırılmalıdır. Vitiligoda tedavi yaklaşımı genel sağlık ve beslenme durumunun düzeltilmesi altta yatan şüpheli faktörlerin kaldırılması (diabet, infeksiyon) medikal tedavi: steroid, kalsipotriol, takrolimus, fotokemoterapi, immunmodulatorler, immunsupresifler cerrahi (greft, lazer).