Bazal Hücreli Karsinom
Bazal hücreli karsinom (BCC) beyaz ırkta görülen en sık kanserdir. Özelllikle 60 yaş üzerinde görülür. Erkeklerde genel olarak daha sıktır. Güneş ışığı tetikleyici faktörler arasında yer almaktadır. Aile öyküsü, arsenik, PUVA tedavisi de risk faktörleri arasındadır.

BCC % 80 oranında baş boyun bölgesinde gelişir. Tedavi lezyonun anatomik yerleşimine göre değişiklik gösterir. Cerrahi tedavi temel tedavidir. Tam olarak çıkarılan tümörlerde beş yıllık tekrar etme oranı %3-14 arasındadır. Sıvı nitrojen ile dondurma tedavisi de küçük yüzeyel tümörler için önerilmektedir.

Yaşlılarda, göz çevresi, burun kulak gibi tedavinin güç olduğu olgularda radyoterapi uygulanabilir. Fotodinamik tedavi ve lazer diğer tedavi seçenekleri arasındadır.
Tüm tedavi seçenekleri arasında en iyi tedavi cerrahidir.

Skuamöz Hücreli Karsinom
Sıklıkla güneş maruziyetini olduğu bölgelerde ortaya çıkar. Genellikle tek, kırmızı, yara şeklinde oluşur. Lenf nodlarına yayılım gösterir. Tedavi seçimi tümörün rekürrans ve metastaz tipine göre planlanır. Elektrokoter, kriyotetapi, küretaj, CO2 lazer, intralezyonel kemoterapi ve fotodinamik tedavi uygulanabilir.

Skuamöz hücreli karsinomdan korunmanın en iyi yolu güneşten korunmadır. Bu doğumdan itibaren başlamalı ve ve olabildiğince sıkı tutulmalıdır. Alkol ve sigara kullanımı azaltılmalıdır.

Malin Melanom
Melanositler ve nevus hücrelerinde oluşan bir kanserdir. Erken dönemde yakalandığında tedavi şansı yüksektir. Erkekte daha sıktır.

Güneş ışınları, açık renk deri, açık renk göz, melanom aile öyküsü, benler, genetik belirteçler, yüksek sosyoekonomik durum riks faktörleri arasındadır.

Yanak, burun, alın, kulak gibi güneş gören alanlarda yerleşirler. Kahverengi siyah renkte 10-15 cm’e kadar değişen büyüklüklerde olabilirler. Asimetrik benler, sınırları belirli olmayan benler şüpheli lezyonlardır.

Tanı konduktan sonra deri ve fizik muayene yapılmalıdır. Tümörün evresine göre tedaviye karar verilir. Cerrahi, radyoterapi, sistemik tedavi tedavi seçenekleri arasındadır.