Dermoskopi ile ben tedavisi(derinin yüzeyel mikroskopik incelemesi) başlıca derideki koyu renkli lekelere tanı koymak amacıyla kullanılan bir dermatolojik muayene yöntemidir. Melanositik pigmente deri lezyonlarının birbirinden ayrımı, planlanacak tedavi yaklaşımı açısından önemlidir. Dermoskopi özellikle melanositik deri lezyonlarının non-melanositik deri lezyonlarından ayırt edilmesinde ve malign gelişimin erken evrelerini haber vermede yararlı bir yöntemdir. Pigmentli ve pigmentsiz lezyonların ayrımında, iyi huylu pigmentli lezyon ile kötü huylu melanom adı verilen deri kanserinin ayrımında kullanılır.